Česká televize natáčela zahájení kampaně ve Frýdku-Místku

Ostravská pobočka rané péče, která podporuje rodiny s dětmi se zrakovým postižením a jejich rodiny v celém Moravskoslezském kraji, zahájila kampaň na jejich podporu už tradičně s Otužilci z Frýdku-Místku na proslulém místě, kterým je splav U Žida. Nechyběly u toho ani kamery České televize. Namočení se pro ranou péči v živém vstupu naleznete v záznamu Studia 6 a další reportáž přinesly Události v regionech čas 19:47.

Poradkyně z Brna zahájily kampaň společným ponorem

Do které z brněnských řek se ponořit? Tým Společnosti pro ranou péči z Brna si vybral pro svůj společný ponor Svratku, kde to mají některé z nás vyzkoušené z léta. Tentokrát to ale bylo dost jiné kafe: voda měla místo 25 °C jen 5 a na pláži v Jundrově jsme byly samy. Nicméně jsme v Brně bezva parta, a tak jsme do vody šly „jako jedna žena“. Říká se, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky, a ano, nám to opravdu stačilo jednou. Ale máme to a nejsme srabi 😊. Teď se těšíme na videa a příspěvky ostatních!

Nechte se inspirovat a podpořte ranou péči pro rodiny dětí s postižením v raném věku jakýmkoli finančním darem a třeba jen symbolickým ponorem!

Podpoř ranou péči a vyber si svou odměnu

Otužilec Jan Dvořák do toho jde s námi a všem, kdo podpoří ranou péči v naší kampani částkami od 2 000 korun, nabízí odměnu.

Pokud tedy přispějete na podporu rodin s dětmi s hendikepem níže uvedenými částkami, budeme vás kontaktovat e-mailem k domluvě ohledně odměny a jejího zaslání či převzetí:

od 2 000 Kč      kniha Jana Dvořáka Česko se otužuje s podpisem autora

od 5 000 Kč      voucher na kompletní otužileckou přednášku s tréninkem

od 10 000 Kč     výše uvedené a špičkové plavecké vybavení od firmy Born to Swimm

Více o knize a jejím autorovi Janu Dvořákovi a trénincích otužování a zimního plavání na www.ceskoseotuzuje.cz.

Nabídka odměn je početně omezená, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit předávání odměn po vyčerpání zásob.


Startuje kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči

Jako když vás hodí do ledové vody… Tak se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. A musí se velmi rychle naučit v těchto ledových vodách plavat. Není to snadné, proto hned od startu pomáhá rodinám s dětmi s postižením Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně nazvané Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči, která startuje 1. prosince.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením formou rané péče. Učinit tak může každý na webu www.nebudsrab.cz. Neméně důležitým cílem kampaně je upozornit na to, jakému náporu čelí rodiny dětí s postižením a jak jim v nesmírně náročném období může bezplatná služba rané péče pomoci.

Když se život rázem otočí o 180 stupňů

 „Kampaní chceme ukázat, jak se rodinám po narození dítěte s vážným hendikepem rázem změní život. Děti i jejich rodiče jsou neskuteční bojovníci, dennodenně dokazují, že nejsou žádní ,srabi̕. Je to drsně řečeno, ale realita těchto rodin často drsná je. Absolvují nespočet vyšetření, rodiče čelí nejistotě, obavám o budoucnost, často i psychickému a fyzickému vyčerpání. Naštěstí na to nemusejí zůstat sami, pomoci může terénní služba rané péče,“ popisuje situaci rodin dětí s postižením Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Jak raná péče pomáhá

Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů a ukazují rodičům, jak mohou podporovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčí nezbytné pomůcky, poskytnou rodině sociální poradenství a mnoho dalšího. Financování rané péče je ovšem vícezdrojové, to znamená, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat. Proto je jakákoli finanční pomoc od dárců nesmírně cenná.

Symbolické namočení

Kromě finančního daru mohou lidé rodiny dětí s postižením a ranou péči v rámci kampaně podpořit také symbolickým namočením do studené vody a vyjádřit tak svou sounáležitost s rodinami. Vůbec nemusí jít jen o otužilce, namočit se lidé mohou i tak, že si dají studenou sprchu, smočí nohu v potoce, ponoří ji do lavoru. Každý také může vyzvat k ponoru své přátele, kolegy, známé. Kampaň poběží do konce ledna 2022.

Hlavním mediálním partnerem kampaně je Český rozhlas. Podrobnější informace ke kampani i snímky či videa těch, kdo se už namočili, jsou dostupné na www.nebudsrab.cz

„Děkujeme všem, kdo se do kampaně zapojí, nejen za finanční podporu, ale i za šíření povědomí o kampani, za sdílení na sítích. Díky všem, kdo se do toho namočí s námi!“ uzavírá Vladimíra Salvetová.

Vyjádření rodičů a odborníků

„Pro mě znamená raná péče především kontinuitu. Kontinuitu v lidské i profesionální péči o dítě, jehož vstup do života doprovází obže, které se týkají nejen jeho, ale i jeho okolí, především rodičů. Ve chvíli, kdy dítě opouš nemocnici, ve které obvykle díky svým problémům tráví delší čas, nastává zlom. Péči přebírá náhle z rukou profesionálů rodina a další odborná péče se děje ambulantně. Teprve nyní začíná opravdový rodinný život, každodenní starosti. Právě tehdy se mohou rodiče cítit nejvíce ztraceni, nepodporováni, opuštěni s úkoly těžšími, než mají ostatní. V téhle chvíli má raná péče své nezastupitelné místo. S důrazem na rodinu a na domácí péči přináší informace, osobní zkušenosti i organizační strukturu, kterou zásadním způsobem rodiče i jejich dítě podpoří a dále jim pomáhá. Díky za to všem, kteří zde působí.“

„O rané péči jsme se dozvěděli hned v porodnici. A jsem za to vděčná. Začátky byly totiž opravdu krušné. Hrozně jsme se o Toníka báli, nevěděli jsme, co bude dál, jak to všechno zvládneme. Raná péče nám dala informace na míru naší situaci, ukázali nám, jak se synem komunikovat a jak s ním pracovat, abychom ho rozvíjeli.“

„Všem rodinám, které se v podobné situaci ocitnou, bych přála, aby je to nedostalo jako rodinu na kolena. Protože si myslím, že k tomu není důvod. Že všechno má řešení, a nakonec i barvy:-) A že dítě potřebuje hlavně fungující zázemí. Přeji, aby rodiče táhli za jeden provaz, aby se kvůli dítěti s postižením nestranili lidí. Doporučuji kontaktovat ranou péči proto, že přináší do rodin obrovskou podporu a klid. Dává informace, které rodiny nedostanou ani od lékařů, ani od učitelů. Konkrétně pro nás je to TOP služba, ale těžko se to popisuje, dokud to člověk nezažije napřímo.“

O Společnosti pro ranou péči

Společnost pro ranou péči pomáhá rodinám žít naplněný život i s dítětem s postižením. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc až domů, společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. V České republice působí organizace od roku 1990. Od svého vzniku provázela už tisíce rodin, aktuálně se prostřednictvím 7 poboček stará o 900 rodin.

Děkujeme, že jste se do toho namočili s námi

481 256 korun. Tak touhle úžasnou částkou jste k poslednímu lednu podpořili rodiny pečující o dítě s vážným hendikepem v rámci kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči. Do kampaně se zapojilo více jak 270 dárců a obdrželi jsme 116 fotek či videozáznamů „namočení se“ pro ranou péči. Jste skvělí, děkujeme!

Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na tíživou situaci rodin, kterým se po zjištění vážné diagnózy či hendikepu dítěte otočí svět o 180 stupňů. Cítí se v takové chvíli doslova jako hozeni do ledové vody a musejí prostě plavat. Hned od startu pomáhá těmto rodinám Společnost pro ranou péči. Pracovnice dojíždějí za rodinami domů a pomáhají dětem i rodičům těžké začátky zvládnout. Pomáhá také každý, kdo se do kampaně také „namočil“ a svým finančním darem či symbolickým ponořením do studené vody rodiny podpořil.

Do kampaně se zapojilo všech sedm poboček Společnosti pro ranou péči z celé České republiky a každý dárce si mohl zvolit region, v němž chce pomáhat. Na podporu rodin s dětmi s hendikepem se ponořila i řada známých osobností, například skupina Mirai, senátor a lékař Lumír Kantor, brněnský herec a muzikant Dušan Vitázek, novinář Jan Tuna, herečka Sandra Pogodová. Svou podporu rodinám vyjádřila řada otužileckých skupin, firem, ale také spousta jednotlivců všech věkových kategorií. Lidé sdíleli videa a fotky na sociálních sítích. Videa i fotky jsou k vidění na stránkách kampaně www.nebudsrab.cz nebo youtube kanálu kampaně.

Získané finanční prostředky využijí jednotlivé pobočky Společnosti pro ranou péči na další zajištění podpory rodin s dětmi s postižením v raném věku – na to, aby poradkyně rané péče mohly nadále dojíždět za rodinami přímo domů a poskytovat jim takovou pomoc, jakou aktuálně potřebují. Ať už se jedná o aktivity zaměřené na rozvoj dítěte, na podporu rodičů, bezplatné zapůjčování pomůcek a speciálních hraček, nebo o sociální poradenství rodičům. Služba raná péče je pro rodiny dle zákona bezplatná, ovšem financování této sociální služby je vícezdrojové. Znamená to, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat.

Proto všem, kdo se do kampaně jakkoli zapojili, patří veliké poděkování. Bez vás by to nešlo! Díky, že jste se do toho namočili s námi!

Sandra Pogodová pro ranou péči

Na podporu rodin s dětmi s hendikepem se smočila také herečka a komička Sandra Pogodová. Podívejte se na její výzvu:

Severomoravští vodaři se namočili pro ranou péči

Do podpory rodin dětí s hendikepem v Moravskoslezském kraji se namočili také vodaři, tedy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Společnost se stala partnerem naší kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči a podpořila ji částkou 15 tisíc korun. Zároveň se do kampaně zapojili i jednotliví zaměstnanci, kteří mají samozřejmě k vodě velmi blízko, a namočili se doslova, například v ledové Ostravici.

Díky moc za tuto podporu!

Jan Tuna natáčel v rodině vychovávající dítě s hendikepem

Jan Tuna natáčel přímo v rodině, která vychovává dítě s hendikepem. „Jedno z nejsilnějších natáčení za 28 let novinařiny, vůbec jsem si nedokázal představit, čím vším si rodiny procházejí,“ shrnuje své dojmy. Podívejte se na silný příběh rodiny i na to, jak těmto rodinám pomáhá Společnost pro ranou péči.

Otužilci z Českých Budějovic pro ranou péči

Reportáž Jihočeské televize z 31. 12. o otužování na Malši a podpoře dobré věci.

Reportáž o kampani přinesla Česká televize

Události v regionech (Brno) informovaly o naší právě probíhající kampani na podporu rodin dětí s vážným hendikepem, natáčelo se v Olomouci. Reportáž naleznete v odkaze v čase 22,28.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381991229/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381991229/