Česká televize natáčela zahájení kampaně ve Frýdku-Místku

02. 12. 2022, Kristina Mezníková | Aktuality

Ostravská pobočka rané péče, která podporuje rodiny s dětmi se zrakovým postižením a jejich rodiny v celém Moravskoslezském kraji, zahájila kampaň na jejich podporu už tradičně s Otužilci z Frýdku-Místku na proslulém místě, kterým je splav U Žida. Nechyběly u toho ani kamery České televize. Namočení se pro ranou péči v živém vstupu naleznete v záznamu Studia 6 a další reportáž přinesly Události v regionech čas 19:47.