Výtěžek kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči činí 508 382 korun

16. 2. 2023, Kristina Mezníková | Aktuality

508 382 korun. Touto úžasnou částkou podpořili dárci službu rané péče pro rodiny pečující o dítě s vážným hendikepem v rámci kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči, kterou pořádala Společnost pro ranou péči. Do dvouměsíční kampaně se zapojilo na 300 dárců a přes 80 zapojených zveřejnilo své fotky či nahrávky s reálným namočením se na podporu rodin s dětmi s hendikepem.

Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na tíživou situaci rodin, kterým se po zjištění vážné diagnózy či hendikepu dítěte otočí svět o 180 stupňů. Cítí se v takové chvíli doslova jako hozeni do ledové vody a musejí prostě plavat. Hned od startu pomáhá těmto rodinám Společnost pro ranou péči. Odborníci dojíždějí za rodinami domů a pomáhají dětem i rodičům těžké začátky zvládnout.


Raná péče je pro rodiny dle zákona bezplatná, ale její financování není jednoduché. Dotační programy krajů, měst, obcí pokrývají zhruba jen 60–70 procent nákladů. Zbývající část získává organizace právě od dárců a jejich podpora je tak pro ranou péči nesmírně cenná. Každý, kdo se v rámci kampaně jakkoli „namočil“, ať finančním darem, nebo symbolickým ponořením do studené vody, se tak přímo podílí na pomoci rodinám s dětmi postižením.

Do kampaně se zapojilo všech sedm poboček Společnosti pro ranou péči z celé České republiky a každý dárce si mohl zvolit region, v němž chce pomáhat. Svou podporu rodinám vyjádřila řada otužileckých skupin, firem, ale také spousta jednotlivců všech věkových kategorií. Lidé sdíleli videa a fotky na sociálních sítích. Videa i fotky jsou k vidění na stránkách kampaně www.nebudsrab.cz nebo youtube kanálu kampaně.

Získané finanční prostředky využijí jednotlivé pobočky Společnosti pro ranou péči na zajištění podpory rodin s dětmi s postižením v raném věku v letošním roce – na to, aby poradkyně rané péče mohly nadále dojíždět za rodinami přímo domů a poskytovat jim takovou pomoc, jakou rodiny aktuálně potřebují. Finance budou využity na nákup hraček a pomůcek nebo speciálních testů, které poradkyně využívají v rodinách, na pokrytí nákladů na pohonné hmoty, nájmy, energie, mzdy.

„Každý dar je pro zajištění podpory rodin dětí s postižením velkou pomocí, proto všem, kteří se do kampaně jakkoli zapojili, posíláme velké poděkování. Moc si podpory lidí vážíme, díky dárcům můžeme nadále za rodinami dojíždět a být jim oporou v náročné životní situaci. Služba raná péče je smysluplná a velmi nás těší, že dává smysl i veřejnosti a že se lidé rozhodli ji podpořit,“ uzavírá ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči Vladimíra Salvetová.