Děkujeme, že jste se do toho namočili s námi

01. 2. 2022, Kristina Mezníková | Aktuality

481 256 korun. Tak touhle úžasnou částkou jste k poslednímu lednu podpořili rodiny pečující o dítě s vážným hendikepem v rámci kampaně Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči. Do kampaně se zapojilo více jak 270 dárců a obdrželi jsme 116 fotek či videozáznamů „namočení se“ pro ranou péči. Jste skvělí, děkujeme!

Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na tíživou situaci rodin, kterým se po zjištění vážné diagnózy či hendikepu dítěte otočí svět o 180 stupňů. Cítí se v takové chvíli doslova jako hozeni do ledové vody a musejí prostě plavat. Hned od startu pomáhá těmto rodinám Společnost pro ranou péči. Pracovnice dojíždějí za rodinami domů a pomáhají dětem i rodičům těžké začátky zvládnout. Pomáhá také každý, kdo se do kampaně také „namočil“ a svým finančním darem či symbolickým ponořením do studené vody rodiny podpořil.

Do kampaně se zapojilo všech sedm poboček Společnosti pro ranou péči z celé České republiky a každý dárce si mohl zvolit region, v němž chce pomáhat. Na podporu rodin s dětmi s hendikepem se ponořila i řada známých osobností, například skupina Mirai, senátor a lékař Lumír Kantor, brněnský herec a muzikant Dušan Vitázek, novinář Jan Tuna, herečka Sandra Pogodová. Svou podporu rodinám vyjádřila řada otužileckých skupin, firem, ale také spousta jednotlivců všech věkových kategorií. Lidé sdíleli videa a fotky na sociálních sítích. Videa i fotky jsou k vidění na stránkách kampaně www.nebudsrab.cz nebo youtube kanálu kampaně.

Získané finanční prostředky využijí jednotlivé pobočky Společnosti pro ranou péči na další zajištění podpory rodin s dětmi s postižením v raném věku – na to, aby poradkyně rané péče mohly nadále dojíždět za rodinami přímo domů a poskytovat jim takovou pomoc, jakou aktuálně potřebují. Ať už se jedná o aktivity zaměřené na rozvoj dítěte, na podporu rodičů, bezplatné zapůjčování pomůcek a speciálních hraček, nebo o sociální poradenství rodičům. Služba raná péče je pro rodiny dle zákona bezplatná, ovšem financování této sociální služby je vícezdrojové. Znamená to, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat.

Proto všem, kdo se do kampaně jakkoli zapojili, patří veliké poděkování. Bez vás by to nešlo! Díky, že jste se do toho namočili s námi!