Startuje kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči

18. 11. 2022, Kristina Mezníková | Aktuality

Jako když vás hodí do ledové vody… Tak se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. A musí se velmi rychle naučit v těchto ledových vodách plavat. Není to snadné, proto hned od startu pomáhá rodinám s dětmi s postižením Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně nazvané Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči, která startuje 1. prosince.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením formou rané péče. Učinit tak může každý na webu www.nebudsrab.cz. Neméně důležitým cílem kampaně je upozornit na to, jakému náporu čelí rodiny dětí s postižením a jak jim v nesmírně náročném období může bezplatná služba rané péče pomoci.

Když se život rázem otočí o 180 stupňů

 „Kampaní chceme ukázat, jak se rodinám po narození dítěte s vážným hendikepem rázem změní život. Děti i jejich rodiče jsou neskuteční bojovníci, dennodenně dokazují, že nejsou žádní ,srabi̕. Je to drsně řečeno, ale realita těchto rodin často drsná je. Absolvují nespočet vyšetření, rodiče čelí nejistotě, obavám o budoucnost, často i psychickému a fyzickému vyčerpání. Naštěstí na to nemusejí zůstat sami, pomoci může terénní služba rané péče,“ popisuje situaci rodin dětí s postižením Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Jak raná péče pomáhá

Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů a ukazují rodičům, jak mohou podporovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčí nezbytné pomůcky, poskytnou rodině sociální poradenství a mnoho dalšího. Financování rané péče je ovšem vícezdrojové, to znamená, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat. Proto je jakákoli finanční pomoc od dárců nesmírně cenná.

Symbolické namočení

Kromě finančního daru mohou lidé rodiny dětí s postižením a ranou péči v rámci kampaně podpořit také symbolickým namočením do studené vody a vyjádřit tak svou sounáležitost s rodinami. Vůbec nemusí jít jen o otužilce, namočit se lidé mohou i tak, že si dají studenou sprchu, smočí nohu v potoce, ponoří ji do lavoru. Každý také může vyzvat k ponoru své přátele, kolegy, známé. Kampaň poběží do konce ledna 2022.

Hlavním mediálním partnerem kampaně je Český rozhlas. Podrobnější informace ke kampani i snímky či videa těch, kdo se už namočili, jsou dostupné na www.nebudsrab.cz

„Děkujeme všem, kdo se do kampaně zapojí, nejen za finanční podporu, ale i za šíření povědomí o kampani, za sdílení na sítích. Díky všem, kdo se do toho namočí s námi!“ uzavírá Vladimíra Salvetová.

Vyjádření rodičů a odborníků

„Pro mě znamená raná péče především kontinuitu. Kontinuitu v lidské i profesionální péči o dítě, jehož vstup do života doprovází obže, které se týkají nejen jeho, ale i jeho okolí, především rodičů. Ve chvíli, kdy dítě opouš nemocnici, ve které obvykle díky svým problémům tráví delší čas, nastává zlom. Péči přebírá náhle z rukou profesionálů rodina a další odborná péče se děje ambulantně. Teprve nyní začíná opravdový rodinný život, každodenní starosti. Právě tehdy se mohou rodiče cítit nejvíce ztraceni, nepodporováni, opuštěni s úkoly těžšími, než mají ostatní. V téhle chvíli má raná péče své nezastupitelné místo. S důrazem na rodinu a na domácí péči přináší informace, osobní zkušenosti i organizační strukturu, kterou zásadním způsobem rodiče i jejich dítě podpoří a dále jim pomáhá. Díky za to všem, kteří zde působí.“

„O rané péči jsme se dozvěděli hned v porodnici. A jsem za to vděčná. Začátky byly totiž opravdu krušné. Hrozně jsme se o Toníka báli, nevěděli jsme, co bude dál, jak to všechno zvládneme. Raná péče nám dala informace na míru naší situaci, ukázali nám, jak se synem komunikovat a jak s ním pracovat, abychom ho rozvíjeli.“

„Všem rodinám, které se v podobné situaci ocitnou, bych přála, aby je to nedostalo jako rodinu na kolena. Protože si myslím, že k tomu není důvod. Že všechno má řešení, a nakonec i barvy:-) A že dítě potřebuje hlavně fungující zázemí. Přeji, aby rodiče táhli za jeden provaz, aby se kvůli dítěti s postižením nestranili lidí. Doporučuji kontaktovat ranou péči proto, že přináší do rodin obrovskou podporu a klid. Dává informace, které rodiny nedostanou ani od lékařů, ani od učitelů. Konkrétně pro nás je to TOP služba, ale těžko se to popisuje, dokud to člověk nezažije napřímo.“

O Společnosti pro ranou péči

Společnost pro ranou péči pomáhá rodinám žít naplněný život i s dítětem s postižením. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc až domů, společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. V České republice působí organizace od roku 1990. Od svého vzniku provázela už tisíce rodin, aktuálně se prostřednictvím 7 poboček stará o 900 rodin.